гміна вясковая Клюкава

Спіс месцаў

Паведамленні:

Здравствуйте. Могу ли я получить информацию о рождении моего дедушки- Потоцкий Лука Павлович, год рождения 1905. Примерно в 1918-1920 годах, расстреляли его семью, а его самого отправили в детский дом под г.Минском в Беларуссии. К сожалению он пропал без вести в 1944 году, воюя в Советской Армии. Все, что я знаю,он родился в белостокском воеводстве и отец его был писарем.На сайте www.kami.net.pl.- я ввела его данные. Вышла информация:место- Pietki-Szeligi.Сообщество-Клюково,оруг-Wysokomazowiecki,воеводство-Белосток.Скажите,пожалуйста, могу ли я получить у Вас какую-нибудь информацию о месте рождения Потоцокий Лука Павлович, 1905. Или Вы можете подсказать, куда я могу обратиться. С уважением.Мухлядо Екатерина Владимировна.... > > >
W majątku Dominikowo, w r. 1869 urodził się Szymon Martyni, syn Eleonory i Ferdynanda (zarządcy majątku?)... > > >
Dominikowo
W roku 1806 Antoni Szczuka nabył majątek Nowy Dwór od Fryderyka von Kuhlen’a. Zabudowania folwarczne w Dominikowie zostały zbudowane prawdopodobnie w połowie XIX w. przez Dominika Szczukę, ówczesnego właściciela majątku Nowodwory. Nazwa pochodzi zapewnie od imienia właściciela.
W dokumentach z 1864 r. wzmiankowano Kacpra Murawskiego, pisarza prowentowego z folwarku Dominikowo. W księgach parafialnych i wojskowych wymieniono urodzonych w Dominikowie:
- Konstantego Tenderendę s. Jana i Zofii z d. Prażmo (29 III 1870 zm. 05 VIII 1873)
- Stanisława Wojno s. Tomasza i Teofili z d. Zabuska (22 VIII 1870)
- Józefa Godlewskiego s. Gracjana i Franciszki z d. Bryc (16 III 1878 zm. 04 XII 1... > > >
Adamowo (dawniej Nowodwory A)

W drugiej ćwierci XIX w., w obszarze, na którym później wzniesiono zabudowania folwarczne funkcjonowała cegielnia. Budynki dworskie w Adamowie powstały prawdopodobnie staraniem Adama hr. Starzeńskiego (1848-1917). W 1906 r. był on właścicielem dóbr w Adamowie, Dzikowinach, Klukowie, Kapłani i Trojanówku. Nazwa Adamowo jest najpewniej związana z imieniem właściciela.
W księgach parafialnych wymieniono urodzonego 13 listopada 1870 r. w Adamowie, Karola Kamińskiego, syna Antoniego i Tekli z domu Dymdo, który zmarł 02 stycznia 1873 r.
W 1888 r. naliczono tu 14 mieszkańców.
Dyrekcja Szczegółowa T-wa Kredytowego w Łomży... > > >
interesuje mnie historia folwarku... > > >