- . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , / ;
- , ;
- , , , ;
- , / ;
- , XIX ;

Premium .

*
*
*
*

:

Panie Zbigniewie, Dziatkowicze oraz Chatki należały do parafii Połonka. Niestety księg metrykalnych nie ma w parafii.
Dziatkowicze = Chatki moje miejce urodzenia i mojej matki Marii z domu Silickiej. Równieżmiejsce zamieszkania moich dziadków Hieromima i Anny ( z domu Holewko) Silickich. Do jakiej Parafii należała wieś? Szukam, gdzie byłem ochrzczony.
Dziatkowicze. Kościół filialny p. w. Św. Michała Archanioła w domu Zgromadzenia.
Rektor Ks. Andrzej Andreasik T-wa Św. Michała Archanioła.
Urząd pocztowy i st. kol. Połonka.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK - 1933

,