- ³ . Radzima.net :
 -   , Google Maps - Google ;
- - ( ), (2017);
- , / ;

Premium .

*
*
*
*

:

Czy w Leoniszkach mieszka ktoś o nazwisku Piłatowicz?
szukam przodków o nazwisku Naruszko.