-

: 1637

:

 -

Kościół parafialny Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Faszczówce. Rysunek N. Ordy, z lat 1860h

, 1870