Нясвіжскі павет

Адміністрацыйная прыналежнасць

Паведамленні:

Działalność OZN (Obozu Zjednoczenia Narodowego) w Zaostrowieczu koła Klecka w 1938. W miasteczku Zaostrowiecze , w powiecie Nieśwież odbyło się instrukcyjne zebranie gminne oddziału Obozu Zjednoczenia Narodowego przewodniczył wójt gminy Kazimierz Myślicki. W wyniku dyskusji nad programem pracy utworzono następujące sekcje : 1) samorządową kierownik Zygmunt Trybuchowski, 2) rolną kierownik Tadeusz Chodor, 3) oświatową kierownik Józef Szulc, 4) handlową kierownik Antoni Skuratowicz. Źródło Życie Nowogródzkie nr 3 z dn. 16.01.1938r.... > > >
Zakład Wulkanizacyjny J.Piquera Paris sp. z o.o. w Klecku uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni z dnia 8.12.1930 r. postanowiono przenieść 1. Siedzibę przedsiębiorstwa z miasta Klecka powiat nieświeski do miasta Wilna. 2.Andrzejowi Werekiczowi udzielić prokuratury, jako jedynemu kierownikowi i który obecnie jest odpowiedzialny za prowadzenie interesów spółki. 3.Uchwalono, że wspólnicy Eugenia Gachowiczowa i pan Icko Ickowicz , każdy z osobna mają prawo zgłosić swoje wystąpienie ze spółki po 1 stycznia 1932 r, pozostawiając swój udział pozostałym wspólnikom.
Źródło:Życie Nowogródzkie nr 99 z dnia 1... > > >
Zaświadczenie Urzędu Gminy Zaostrowieckiej z dnia 22.12.1930r. o nowo powstałej parafii prawosławnej w Zaostrowieczu w skład której wchodzą Zaostrowiecze, Małe Ostrowczyce, Łohinowicze, Rybaki, Wielkie Ostrowczyce, Rubież z ogólną ilością 2036 mieszkańców wyznania prawosławnego. Podpisał wójt gminy Zostrowieckiej Kazimierz Rytwiński Źródło: Szukajwarchiwach.... > > >
Gminne Koło Blok Bezpartyjnej Współpracy z Rządem w Zaostrowieczu pow. Nieśwież. Zaświadczenie. Gminne Koło BBWR w miejscu stwierdza, że ludność gminy tutejszej podczas wyborów do Sejmu i Senatu poszła po linii BBWR w 90% w stosunku do liczby osób głosujących i obecnie na zewnątrz lojalnie jest wyrobiona do Władz Państwa za co zasługuje na poparcie jej sprawy o utworzenie nowej parafii prawosławnej w Zaostrowieczu co dodatnio odbije się na wychowaniu religijno moralnym tej części ludności gminy. Zaostrowiecze 22.01.1932r. Podpis nieczytelny Prezes Gminnego Koła. Źródło: Szukajwarchiwach.pl... > > >
Telegram do Pana Ministra Oświecenia Publicznego Warszawa. Wysłany Nieśwież 13.04.1934r. , przyjeto 14.05.1934r. Na rubieżach Rzeczypospolitej w Zaostrowieczu została dzisiaj poświęcona świątynia prawosławna, wszyscy wierni biorący udział w uroczystości z biskupem Antoniuszem i Albrechtem księciem Radziwiłłem na czele witamy Cię Panie Ministrze jako sternika zwierzchnego w życiu duchownem całego Państwa, a wraz z Tobą dyrektora Departamentu hrabiego Potockiego. Pieczęć Biskup Aleksy Antoniusz . Źródło: Szukajwarchiwach.pl... > > >
План =========
Подготовки и проведения 17-го Сентября – годовщины освобождения Западной Белоруссии и Западной Украины от белополяков По Клецкому району.

Придавая большое политическое значение празднику – годовщине освобождения Западной Белоруссии и Западной Украины от белополяков, районная комиссия считает необходимым всю подготовительную работу и проведение празднования славной годовщины провести под знаком дальнейшей мобилизации трудящихся масс на выполнение решений ХVIII съезда ВКП (б), XVIII съезда КП (б) Б, Июльского Пленума ЦК ВКП (б) Б

1/ Во всех предприятиях, совхозах, колхозах, учреждениях организовать социалистическое соревнование, мобилизовать массы на досрочное выполнение производственных планов, на выполнение всех видов государственных заготовок, на укрепле... > > >
Dzień dobry. We wsi Kręty Brzeg mieszkali moi pradziadkowie: Mikołaj Małojło i Zofia z Sienkiewiczów (ew. Sinkiewiczów lub Sękiewiczów). Z tego co wiem mieli młyn. 3 października 1910 roku urodziła się tam moja babcia Luba Małojło, po mężu Michałowska. Chciałabym dotrzeć do informacji na temat moich przodków.... > > >
Monitor Polski nr 134 z dnia 14 czerwca 1939 r.
Sąd Okręgowy w Nowogródku. Do Rejestru Handlowego wpisano 30 maja 1939r. A. 8107 Firma Kreszboż, Menachim Jakub Herenzon, Chaim Choroz i spółka w Klecku, spółka jawna. Skup i odsprzedaż zboża, lnu i wszelkich ziemiopłodów. Spólnicy : Chaim Choroz, Icko Choroz, Szaja Koszecki, Abram Koszecki, Tauba Gutcajt, Idel Pal, Zauman Pal, Szmuel Kapłan, Menachem Jakub Herenzon, Icko Boruch Rozejnzweig, Anna Geller, Dawid Lempert i Beniamin Mowsza Odłowski. Spółka Jawna zawarta umową z 9 lipca 1938 r. Do reprezentowania spółki są uprawnieni Menachem Jakub Herenzon i Chaim Choroz.
Wszystkie akty i umowy notarialne, hipoteczne i prywatne, tudzi... > > >
Kożuchy sprowadzamy z zagranicy, choć owiec w Polsce dużo.

W Klecku powstaje spółdzielnia garbarsko – kożucharska, która zaspokoi przynajmniej w części potrzeby rynku, budując dużą garbarnię. Dotychczas sprowadzaliśmy kozuchy przeważnie z zagranicy, jakkolwiek owiec jest sporo w Polsce i wełna ich nie gorsza od zagranicy.
Hodowla owiec opłaca się bardzo, a jednak produkcja owczarska pokrywa zaledwie 5 procent zapotrzebowania wełny, a 10 procent zapotrzebowania kożuchów. Z zagranicy zaś sprowadzamy rocznie za 120.000.000 zł wełny i za 15.000.000 zł kożuchów. Hodowla owiec napotyka na trudności, nie ze względu na ziemię i klimat, ... > > >
Добрый день. Знаю, что в соседнем местечке Снов проживали Шаповалы. Это какая-то моя очень далёкая родня из 19 века. ... > > >