Івянецкі сельсавет

Спіс месцаў

Паведамленні:

Добрый день, занимаюсь семейной историей и нашла информацию, что в Гиликах жили наши родственники Поплавские.Mожет,кто-то подскажет, как связаться? в 1970х былa родственница Мария Николаевна Поплавская... > > >
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJĄTKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄT. Nr 239.
Warszawa dnia 14 października 1936 roku.

Na zasadzie postanowienia Urzędu Wojewódzkiego Nowogródzkiego z dn. 30 czerwca 1936 r. Nr. PBS. 1/68/36 r., wciągnięto w dn. 1-go października 1936 r. do rejestru stowarzyszeń i związków rejestrowanych Urzędu Wojewódzkiego Nowogródzklego pod Nr. 513/36 r. stowarzyszenie pod nazwą: „Jedność" Kółko Rolnicze z siedzibą w Pralnikach, gm. iwienieckiej, pow. wołożyfiskiego. Teren działalności obejmuje następujące miejscowości: Pralniki, Bojarszczyzna i osada Pralniki, gm. iwi... > > >
Jestem wnuczką Marii Mackiewicz z domu Olszewska ,ojciec Marii to Daniel, matka Marii to Julianna Olszewska z domu Czuprys,rodzina mieszkała na Bojarszczyżnie.Czy ktos posiada jakieś informacje o członkach tej rodziny?
Pozdrawiam serdecznie Danuta Zapłata.... > > >
Dzień dobry.
Być może Pan wie coś o mieszkańcach zaścianku Pietrusowszczyzna (13 km na północ od folw. Wialik) o nazwisku Zwierzyński: Anton (ok. 1905), Michalina (ok. 1905) i ich dzieci: Jadwiga (ok. 1928), jej bracia Alfons (syn Stanisław), Czesław, Wincenty?... > > >
Szukam danych Stefana Zdanowicza, jego żony Heleny z domu Kaszewskiej, ich córki Józefy... > > >
Православный приход в Ивенце образован в 1870 году по упразднении римско-католического костела. До 1860 года православное население ивенецкого прихода входило в состав Ойценевского прихода с приходской церковью в селе Ойценево, в том же году Ойценевский приход соединен был с киевецким и приходская церковь была учреждена в селе Пральники, а затем с 1870 года приход и приходская церковь учреждены в Ивенце.
Метрические книги Ивенецкой церкви 1885-1900 гг хранятся в НИАБ Гродно
1901-1906, 1908-1913, 1915-1932 — в НИАБ Минск (Ф.136. Оп. 34. Д.Д. 269, 270, 443-446)... > > >
спасибо) собираемся ехать в архив. Может вы знаете, где регистрировали родившихся/умерших и бракосочетавшихся в д. Козарезы после 1870г. не могу найти информацию к какому приходу относилось православное население. и есть ли архивы метрических книг Троицкой церкви в Ивенце?... > > >
Метрические книги Ойценевской церкви за этот период в НИАБ Минск (фонд 136, опись 13)... > > >
Разыскиваю родителей пра-прадеда Чуприс Левона (Леона) Петровича 1843-1945. Родом из деревни Козарезы (Козырезы) Ивенецкой волости Минского уезда Минской губернии. Деревня относилась к Ойценевскому приходу Ойценевской Рождество Богородицкой церкви. Похоронен на православном кладбище в г.п. Ивенец. Был трижды женат. Также разыскиваю информацию о его второй жене - матери моей бабушки. Может у кого-нибудь есть информация по метрическим книгам Ойценевской Рождество Богородицкой церкви за 1843г. или любая другая информация об этих местах и времени.... > > >
Разыскиваю родителей пра-прадеда Чуприс Левона (Леона) Петровича 1843-1945. Родом из деревни Козарезы (Козырезы) Ивенецкой волости Минского уезда Минской губернии. Деревня относилась к Ойценевскому приходу Ойценевской Рождество Богородицкой церкви. Похоронен на православном кладбище в г.п. Ивенец. Был трижды женат. Также разыскиваю информацию о его второй жене - матери моей бабушки. Может у кого-нибудь есть информация по метрическим книгам Ойценевской Рождество Богородицкой церкви за 1843г. или любая другая информация об этих местах и времени.... > > >