Каранёўскі сельсавет

Спіс месцаў

Паведамленні:

Государственное учреждение «Национальный исторический архив Беларуси в г.Гродно»
https://niab-grodno.by/zaprosy/
Можно написать биографический запрос, они поищут в метрических книгах.
позвоните, вам все расскажут... > > >
Добрый день.
Предки жили на территории г.Сморгонь до 1914-1915 годов.
Прабабушка и её братья родились в Сморгони.
Куда обратиться с запросом на поиск метрических книг?... > > >
спасибо/,буду делать запросы... > > >
Если нужны записи о рождении, то метрические книги Сморгонского костёла и церкви хранятся в НИАБ в Гродно. Упоминание национальности есть в похозяйственных книгах деревни, которые могут храниться в сельсовете... > > >
Хочу найти информацию про мою прабабушку и прадедушки из д.Белковщина. В какие архивы необходимо направить информацию о составе семьи, их национальности
Зданович Ядвига Брониславовна 10.09.14-25.06.75 (Хотиловская)
Зданович Иван Игнатьевич 1909-1989
... > > >
Dzień dobry.Nazywam się Andrzej Maculewicz.Mój dziadek Bolesław Maculewicz był właścicielem majątku ziemskiego Łopocie,a mój ojciec urodził się w Łopociach.Proszę o jakieś bliższe informacje w temacie tego majątku ziemskiego i okolic.Z poważaniem,Andrzej Maculewicz... > > >
Możesz spróbować znaleźć informacje w Litewskim Archiwum Historycznym, jeśli twoi przodkowie byli szlachtą. O szlachcie guberni grodzieńskiej niewiele jest informacji.

Milira1977@gmail.com... > > >
Od wielu lat prowadzę Kronikę Rodzinną. Poszukuję informacji dotyczących rodziny Ostoja Sawickich. Mój pradziadek Józef Sylwester Sawicki był bratem Józefy Sawickiej "Ostoja" - literatki, przyjaciółki Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej.
W Jej bardzo skromnym życiorysie znalazłam informację o Łopociu k. Grodna jako Jej miejscu urodzenia. Niestety nie znam żadnych innych szczegółów. Poszukuję wszelkiego rodzaju bliższych informacji o tej rodzinie.
Wiem, że rodzina straciła majątek na skutek wielu trudnych okoliczności.... > > >
Ze wspomnień Bohdana Polonisa z Gabryjałowszczyzny k/ Graużyszek: "Wujka Aleksandra (Santockiego) praktycznie nie pamiętam. Raz byliśmy z Rodzicami w Lidzie, w której Wujostwo wtedy mieszkali, ale z tej bytności zachowały się w mojej pamięci tylko fragmenty zabaw z ich dziećmi i więcej nic! Natomiast z opowieści rodzinnych zapamiętałem, że Jego ojciec był zarządcą dużych majątków ziemskich i folwark Łopocie kupił jeszcze przed I wojną. W swoich dobrach długo nie gospodarzył, gdyż zmarł nagle w 1918 roku na skutek zaczadzenia. Troska o dom, folwark i czterech młodszych braci spadła na barki Wujka. Gospodarka na roli nie bardzo Go intereso... > > >
Moja babcia Elżbieta Łobacz z domu Apanasowicz, dziadek Franciszek Łobacz- wyjechali do Lidzbarka Warmińskiego, przez jakiś czas mieszkali w Bartoszycach.... > > >