• ,
 • Szmatowicz
  Niemcewicz Wincenty
  Niemcewicz Stanisław
 • ,
 • Szyrwiński Maciej
  Szostak Tadeusz
  Połońska
 • ,
 • Szyrwiński Maciej
  Szostak Tadeusz
  Połońska
 • ,
 • Szyrwiński Maciej
  Szostak Tadeusz
  Połońska
 • II,
 • Szyrwiński Maciej
  Szostak Tadeusz
  Połońska
 • ,
 • Połońska
  Szostak Stanisław
 • ,
 • Szmatowicz
  Niemcewicz Wincenty
  Niemcewicz Stanisław
 • ,
 • Jacko Jan
  Jacko Konstanty

Szyrwiński Maciej
Szostak Tadeusz
Połońska
Szmatowicz
Judycki Wiktor
Niemcewicz Wincenty
Niemcewicz Stanisław
Judycka Wiktoria
Jacko Jan
Jacko Konstanty
Szostak Stanisław

:

 • Niemcewicz (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • (ENG)

, :

 • Janusz Niemcewicz
 • :
 • , :
 • , :