• ,
  • Gorbaczuk Gorbaczuk Teodor, przesiedlony wraz z żoną Marią i córką Franciszką

Gorbaczuk

:

  • Nowicka (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

, :

  • Karina Nowicka
  • : Poznań
  • , :
  • , :