Karol Skrzeszewski
Antonina Antonowicz
Ksiądz M. Dalecki Ksiądz M. Dalecki udzielał chrztu mojemu dziadkowi Adamowi Skrzeszewskiemu w kościele rzymskokatolickim w Pińsku w roku 1910
Stanisław i Anastazja Szadurscy Oboje byli rodzicami chrzestnymi mojego dziadka Adama Skrzeszewskiego podczas jego chrztu w kościele rzymskokatolickim w Pińsku w roku 1910

:

  • Łustaborowicz (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

, :

  • Aleksandra Łustaborowicz
  • :
  • , :
  • , :