• ,
 • Nowa Wilejka
  Trotus Nowa Wilejka

Lisowski Szukam jakiejkolwiek informacji zwiazanej z nazwiskiem Lisowski wsia Golgieniszki
Trotus Szukam jakiejkolwiek informacji zwiazanej z nazwiskiem Trot i wsia Golgieniszki

:

 • Wardzinski, Lisowski, Trot (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • (ENG)

, :

 • Piotr Wardzinski
 • : Gdansk
 • , : Gdansk
 • , : Polska