• ,
 • Bereśniewicz
 • ,
 • Jurewicz
 • ,
 • Jurewicz
  Jacewicz
 • ,
 • Szukiewicz
 • ,
 • Rossudowski
 • ,
 • Jurewicz
 • ,
 • Broński
 • ,
 • Łukaszewicz
  Przecławski
 • ,
 • Adamowicz

Adamowicz
Szyszko
Łukaszewicz
Przecławski
Ginett
Szemiot / Szemioth
Szukiewicz
Broński
Narbutt
Mikulski
Niezabytowski
Borzymowski
Paprocki
Brzostowski
Pusłowski
Połubiński
Bisping
Rossudowski
Łukomski z Łukomli
Jurewicz
Bereśniewicz
Łaszkiewicz
Jacewicz

:

 • Jalowska (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • (ENG)

, :

 • Elżbieta Jalowska
 • :
 • , :
 • , :