Sorgowicka

 • ,
 • Sorgowicka Sorgowicka Helena
 • ,
 • Sorgowicka

Tubis Tubis Antoni syn Antoniego, wybudował dom w Duksztach, był kolejarzem, ożenił się z Weroniką Plawgo i mieli troje dzieci. W 1946 roku przesiedleni do Polski, gdzie osiedlili się w Lidzbarku Warmińskim. Tam też w 1957 r zmarł.
Plawgo Plawgo Weronika z domu Czepułkowskich, imię matki Petronela.

:

 • Szysłowski (PL)
 • (RU)
 • Sorgowicka (BE)
 • (ENG)
 • Szysłowski Sorgowicka

, :

 • Konstanty Szysłowski syn Władysława Szysłowskiego i Heleny Sorgowickiej
 • E-mail :: wiespoczta@interia.pl
 • .:: 609794056
 • : Pohulanka gm.Poczapowo, pow. nowogródzki
 • , : Olsztyn
 • , : Polska