Dzevyatovtsy - village in grodzieński powiat Białystock Voivodeship of Poland (the Second Polish Republic). There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
 -  in geographical coordinates and location of village Dzevyatovtsy on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps; at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire (1900th), in Poland (1920-1939)
- name of the Orthodox parish to which belonged village Dzevyatovtsy at the beginning of the XXth century
 - Add Surname in this areawhat years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- name of the Catholic parish to which belonged village Dzevyatovtsy at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Witam,
poszukuję informacji na temat rodziny Koleśnik, która do 1958 roku mieszkała we wsi Dziewiatówka koło Grodna. Mój pradziadek nazywał się Adolf Koleśnik a jego żona Felicja (z domu Osnowczyk) ich synem był m.in. Feliks Koleśnik. Z kolei moi prapradziadkowie nazywali się najprawdopodobniej Ksawery Koleśnik i Michał Osnowczyk. Mój pradziadek miał najprawdopodobniej gospodarstwo w rejonach miejsca, w którym dzisiaj stoi Kościół Najświętszego Odkupiciela, chociaż nie jest to informacja w 100% pewna. Być może ktoś będzie potrafił to potwierdzić?
Jeśli ktoś posiada jakieś wiadomości na temat rodziny Koleśnik lub Osnowczyk to proszę o informacje. Może ktoś wie na jakim cmentarzu byli chowani mieszkańcy Dziewiatówki, może do tej pory ostały się jakieś groby tych rodzin.

Привет,
Я ищу информацию о семье Колесник, которая до 1958 года жила в селе Дзевиатовка близ Гродно. Мой прадед был Адольф Колесник и его жена Фелича (урожденная Основчик), их сын, среди прочего, Феликс Колесник. В свою очередь, мои пра-прабабушки и дедушки были, скорее всего, названы Ксавер Колесник (Ksawery Koleśnik) и Михал Основчик (Michał Osnowczyk). У моего прадеда, вероятно, был дом и поле в районах, где сегодня стоит Церковь Пресвятого Искупителя, хотя это не на 100% достоверная информация. Может быть, кто-то сможет это подтвердить?

Если у кого-нибудь есть новости о семье Колесник или Основчик, пожалуйста, дайте мне знать. Возможно, кто-то знает, на каком кладбище были погребены жители Дзяатовувки, может быть, до сих пор были некоторые могилы этих семей.
reply