Photos

From the album of the nowadays views

From the album of the nowadays views photos added by Иван Бай

Słoboda Żośniańska - agro-town in Miadzieł district Minsk region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of agro-town Słoboda Żośniańska on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Słoboda Żośniańska at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in Poland (1920-1939)in the Republic of Belarus (2017);
- name of the Orthodox parish to which belonged agro-town Słoboda Żośniańska at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- name of the Catholic parish to which belonged agro-town Słoboda Żośniańska at the beginning of the XXth century
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Dzień dobry,

Doprecyzuję moje zapytanie:

W mojej poprzedniej wiadomości nie wspomniałem kogo proszę o kontakt. Chodzi mi o Pana Macieja Wróblewskigo. Jest autorem strony "Dziki zachód" o losach rodziny Tarazewicz, na podstawie wspomnień Pani Jadwigi Wojtaszek.

Moja rodzina Tarazewicz, pochodzi z Słobody Żośnieńskiej / Powiat Postawy. Mój dziadek Franciszek Tarazewicz urodził się 10 października 1919 roku w Słobodzie. Jego rodzicami byli Jan Tarazewicz (15.05.1883 - 25.03.1949 ur. w Słobodzie) oraz Eudoksja Gilnicz (1886 - 1953 urodzona w Sieliszcze, chyba 7 km od Słobody).

Rodzicami Jana Tarazewicza byli Wincenty Tarazewicz oraz Julia
Rodzicami Eudoksji Gilnicz byli Bazyli Gilnicz oraz Zofia

W przypadku nazwiska Gilnicz są różne formy zapisu (na nagrobku Gil, a w wspomnieniach syna: Gielnicz)

Po badaniach DNA okazało się że pokrewieństwo z rodziną Tarazewicz, wykazuje rodzina Regina ale na chwilę obecną nie udało mi się odkryć w jaki sposób.

Spokrewnieni jest też rodzina Kolago (zamieszkiwali Woropajewo) i jeśli się nie mylę byli "kuzynostwem" z rodziną Tarazewicz.

Na Białorusi, po 1945 został jeden z braci Franciszka, Stanisław Tarazewicz. Mieszkał w Gucie (Hucie) koło Woropajewa. Miał żonę i3 córki. Niestety kontakt z z nimi się urwał.


Za wszelkie pomysły gdzie szukać przodków rodziny Tarazewicz bardzo dziękuję. (Proszę o kontakt mailowo).


----------------------------------------------------------------------------------------

Доброе утро,

Уточню свой запрос:

В предыдущем сообщении я не упомянул, кого прошу со мной связаться. Я имею в виду мистера Мацея Врублевского. Он является автором страницы «Дикого Запада» о судьбе семьи Таразевичей, основанной на воспоминаниях Ядвиги Войташек.

Моя семья, Таразевич, родом из Слободы Лосьненской / Повят Поставы. Мой дед, Францишек Таражевич, родился 10 октября 1919 года в Слободе. Его родителями были Ян Таразевич (15 мая 1883 - 25 марта 1949, родился в Слободе) и Евдокша Гильнич (1886-1953 родилась в Селищах, вероятно, в 7 км от Слободы).

Родителями Яна Таразевича были Винценты Таразевич и Юлия.
Родителями Евдокши Гильнич были Базили Гильнич и Зофия.

В случае с именем Гильнич существуют различные формы письма (на надгробии Гиля и в воспоминаниях сына: Гельнич)

После тестов ДНК выяснилось, что родство с семьей Таразевич показывает семья Регина, но на данный момент мне не удалось выяснить, как именно.

Семья Колаго тоже родственница (они жили в Воропаево) и, если не ошибаюсь, были «двоюродными братьями» семье Таражевич.

После 1945 года в Беларуси остался один из братьев Францишека, Станислав Таразевич. Он жил в Гуте (Хута) недалеко от Воропаево. У него были жена и 3 дочери. К сожалению, контакт с ними был утерян.


Большое спасибо за любые идеи, где искать предков семьи Таражевич. (Пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте).reply

Family names added by Users

Жукadded by 1