Photos

From the album of the nowadays views

From the album of the nowadays views photos added by Jarosław Karpowicz

Sołowje - village in Klecak district Minsk region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of village Sołowje on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Sołowje at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in Poland (1920-1939)in the Republic of Belarus (2017);
- name of the Orthodox parish to which belonged village Sołowje at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- name of the Catholic parish to which belonged village Sołowje at the beginning of the XXth century
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

W Sołowie mieszkał najprawdopodobniej mój pradziadek, Bronisław Piotrowski ur. 1889, czy ktoś posiada jakąkolwiek informację o Piotrowskich z tych zim?reply
Jak donosił Kurier Litewski Nr 102, Wilno z dnia 7 (20) maja 1911roku :

KLECK. Gazeta Dwa grosze donosi co następuje: Przed paru dniami we wsi
Sołowje, należącej do Pana Jacynica, w parafi kleckiej, powiatu słuckiego
miejscowy sprawnik bez żadnej przyczyny rozkazał burzyć kaplicę drewnianą,
znajdującą się w Sołowiach, w której znajdują się szczątki zmarłych
Jacyuniców. Wszelka interwencja nie pomogła sprawnik czyn swój tłumaczył
tym, że w tym miejscu ma stanąć cerkiew.
Pan Jacyunic depeszował go gubernatora mińskiego, nie otrzymawszy jednak
żadnej odpowiedzi, zwrócił się drogą telegraficzną do Prezesa Ministrów
Stołypina, metropolity Kluczyńskiego i posła księdza Maciejewicza.,

reply
Proszę o informację : Jak dawno temu wyglądała wieś Sołowje , jak wygląda teraz. Bardzo mnie ucieszy wiadomość. Z Sołowja pochodzi rodzina Aleksandra Dominikowskiego / rok urodzenia ok. 186O. Czy Aleksander miał rodzeństwo. Może odnajdę osoby które łączy pokrewieństwo z Aleksandrem. Czy w Sołowju jest znane nazwisko DOMINIKOWSKI.reply
Z Sołowja pochodziła rodzina Dominikowskich. Aleksander Dominikowski , synowie Jan i Bronisław oraz córka Michalina. Jan Dominikowski zmarł w marcu 1959 roku i pochowany jest z żoną Felicją z domu Dubicka na cmentarzu w Klecku. Jan i Felicja do Smierci mieszkali w Nowinkach koło Klecka. Jan miał syna Stefana Dominikowskiego urodzonego 2O września 1915 roku w Zarakowcach. Tylko takie wiadomości posiadam..Może filia parafii kleckiej która znajduje się we wsi Sołowje posiada w księgach parafialnych wpisy o rodzinie Dominikowskich - daty chrztu , śmierci , imiona związane z tym nazwiskiem . Może jest możliwość odszukania osób które znają nazwisko Dominikowski. Proszę o kontakt . mój adres : krystynaboczarska@interia.pl jestem córką Stefana Dominikowskiego.reply
Filia parafii kleckiej oddalona jest od Klecka o milę, znajduje się we wsi Sołowje. Kościół filialny wystawiony jest z drzewa, pokryty gontem, wewnątrz mieści jeden ołtarz z obrazem Trójcy Przenajświętszej i zakrystię, zaopatrzoną wystarczająco jak na miejscowe potrzeby. Filia ta ma własne uposażenie, składające się z jednej włóki ziemi, z dwóch domów włościańskich i jednego dzierżawionego przez szlachcica. Fundusz ten pochodzi z nadania Kajetana i Agnieszki Jacywiczów z włożonym na proboszcza obowiązkiem odprawiania tu mszy św. w dniach trzech świąt pryncypialnych.

Szpital to oddzielny dom, zbudowany blisko kościoła, w którym podczas wizyty mieszkało pięć ubogich osób. Ma on również osobne nadanie, pochodzące od fundatora Radziwiłła w postaci jednej włóki ziemi, oraz od dawno już zmarłego proboszcza kleckiego, ks. Sukowskiego annuaty wysokości 45 złotych polskich. Istniejąca tutaj szkoła parafialna nie posiada natomiast własnego funduszu, utrzymuje się z gorliwości proboszcza, w osobnym domu, wybudowanym na jego jurydyce, gdzie mieszkający nauczyciel uczy przychodzące dzieci katechizmu, czytania i pisania.
reply

Family names added by Users