Wojszki - village in bielski powiat Białystock Voivodeship of Poland (the Second Polish Republic). There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of village Wojszki on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Wojszki at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in Poland (1920-1939)
- name of the Orthodox parish to which belonged village Wojszki at the beginning of the XXth century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

i jeszcze to :
Nazwisko: Bonifaciuk
Imię: Wiktor
Drugie Imię:
Imię ojca: Józef
Imię matki:
Data urodzenia: 1925


LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1 Obóz 1945 04 19 1945 07 27 ob. nr 231
2 Repatriacja 1945

LP opis źródła sygnatura
1. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. IR -38761
2. Kwestionariusze, wspomnienia i relacje z Archiwum Związku Sybiraków, Warszawa. ZS
3. Spis Polaków, polskich obywateli zatrzymanych w łagrze MKWD nr 231 w obwodzie swierdłowskim - numer pozycji IV/W296 -40
4. Teczki personalne w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie - zespół, numer teczki. C1: -461/p-1352
5. Informacje pozyskane z bazy komputerowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. UK
6. Wykazy obywateli polskich przetrzymywanych w obozie nr 231 wg stanu z 15.06.1945 (RGWA, zesp. 1/p, inw. 12-e, teczka 31) - karta, pozycja C80 -70-44reply
swojcik@gmail.com tu ma Pan Bonifaciuka z Wojszek !!!Бонифатюк Феофан Максимович
Родился в 1898 г., д. Войшки, Бельский уезд; белорус; образование н/среднее; б/п; Не Работал. Проживал: Белостокская обл., г. Ломжа.
Арестован 11 декабря 1939 г.
Приговорен: ОСО 26 апреля 1941 г., обв.: 74 УК БССР - социально-опасный элемент.
Приговор: 5 лет ИТЛ, отбыв.: Севвостлаг Реабилитирован 6 декабря 1989 г. Прокурор Гродненской обл.
Источник: Белорусский "Мемориал"reply
Poszukuję jakichkolwiek informacji o rodzinie Bonifaciuk z Wojszek

Family names added by Users

Laszewskyadded by 1