Photos

From the album of old pictures

From the album of old pictures photos added by Zbigniew Wołocznik

Vałožyn - town in Vałožyn district Minsk region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of town Vałožyn on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Wołożyn at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in Poland (1920-1939)in the Republic of Belarus (2017);
- name of the Catholic parish to which belonged town Vałožyn at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Ищу информацию по фамилии Валентинович. Моя тетя Валентинович Иллюзия Адольфовна, 1926 г.р., называла место, где родилась "деревней Воложник, которая переходила то Литве, то Беларуси". Предполагаю, что это Воложин.
Ее родители - Валентинович Адольф Феликсович и Юзефа Станиславовна.
Дед - Валентинович Феликс (отчество к сожалению не известно). У него и его жены Екатерины Станиславовны было 13 детей, выжили из них шестеро - Анеля Феликсовна, Петр, Мария, Адольф, Иосиф и Александр.reply
Szukam krewnych z rodzin Bodylewiczów i Eydrygiewiczów, a także Huk. Zamieszkiwali w Starym Siole, Gustanach, Iwieńcu i Wolożynie. Slad po nich urywa się w latach trzydziestych ub.wieku. Wiem tylko tyle,że moja babcia Łucja Bodylewicz z domu Eydrygiewicz zmarła 5.07.1934 i została pochowana w Wolozynie. Miała dwóch braci Bronisława i Michała Eydrygiewiczów. Ze strony Bodylewiczów byl mój dziadek Szymon, mąż Łucji,którego losy znam,ale nic nie wiem o jego siostrze Wandzie i jego rodzicach też Szymonie i matce Marii z domu Huk.
"Kurier Wileński" nr 23 z dnia 29.01.1928 r.zamieścił informację o działalności Związku Strzeleckiego na terenie powiatu wołożyńskiego.

Kronika Wołożyńska
- Rozwój Związku Strzeleckiego.
Strzelec na tutejszym terenie nie przejawiał do niedawna żadnej działalności. Z chwilą jednak przydzielenia tu obecnego komendanta obwodu Związku Strzeleckiego na powiat wołożyński pana Bolesława Kwiatkowski ego, praca zaczyna się posuwać raźno naprzód. W ciągu bowiem niespełna 3 miesięcy powstało już 6 oddziałów : 1 ) Wiszniewo – miasto, 2)Wiszniewo osada, 3) Iwieniec, 4) Ługamowicze, 5) Wołożyn , 6) Zabrzezie.
Strzelec kładzie specjalny nacisk na pracę kulturalno – oświatową. Przy każdym więc oddziale uruchomiane są referaty kulturalno – oświatowe, które prowadzą kursy dla dorosłych, na których wykłady odbywają się 3 razy w tygodniu.
reply
Nasz Przyjaciel Nr 25 z 1933. znalazłem informację o ks. Antonim Udalskim.

Wołożyn

Młodzież tutejsza, zorganizowana w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, pod czujnym okiem swego Protektora księdza Antoniego Udalskiego pracowała dzielnie, chociaż dotychczasową swą pracę ograniczała do zebrań i obchodów wewnątrz ”Ogniska”. Potrzeba jednak zdobycia grosza i chęć publicznego okazania swego istnienia zmusiła do pomyślenia o przedstawieniu.
Podobno mądrzy ludzie twierdzą, że pierwsze wrażenie jest decydujące. Nie łatwą jest jednak rzeczą wywołanie przychylnego wrażenia u obywateli sławetnego grodu Wołożyna, którzy w swych murach goszczą niemal co tydzień objazdowe teatry ukraińskie, rosyjskie., Redutę, a raz widocznie przez omyłkę spadła nawet gwiazda polskiego ekranu - Smosarska. Pomimo to odważnie zabrano się do dzieła i przy łaskawej pomocy Pana Starosty K. Łyszczykowskiego przygotowano 4-ro aktową komedię pod tytułem "Pan Chciwski, czyli skąpy dwa razy traci " do tego stopnia, te odkładane z niezwykłą skrupulatnością z tygodnia na tydzień, aż do dnia 25 maja przedstawienie doszło do skutku.
Wykonawcą ról w osobach druhen: Bobrykówny, Korzeniewskiej, Jaroszewiczówny, Moczulskiej, Bitelówny i druhów : Koczana, Buraczewskiego, Antosiewicza i Kosowskiego doskonałą swą grą już przy pierwszym występie podbił nie tylko serca, ale nawet i ... kieszenie widzów (przeszło 70 złotych w kasie).

Osiągnąwszy taki rezultat, młodzież zebrała tyle śmiałości , że odważyła się na wycieczkę do odległego o 20 kilometrów Wiszniewa i tam odegrała 28 maja powtórnie. Sukces wewnętrzno-techniczny przedstawienia w obu wypadkach zawdzięczać należy panu Lewandowskiemu, który wybitne swoje zdolności organizacyjno-reżyserskie był łaskaw ofiarować Stowarzyszeniu za co Mu tą drogą składamy serdeczne "Bóg zapłać", zaś młodzieży Stowarzyszonej za jej trud i chęć pracy "Cześć".

"jot-em-ski "reply

Family names added by Users

Валентиновичadded by Скорынина
Мойзах (Мойзых)added by Скорынина