My Places

 • Serenczany, manor
 • KONTKOWSKI. Województwo wileńskie
  Powiat święciański
  Gmina wiejska Łyntupy
  Obwód witebski
  Rejon postawski

My Family Names

Seeking for the Surname

KONTKOWSKI/KATKOWSKI/KATKOUSKI

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

 • Kontkowski/Katkowski , Dudek (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • (ENG)

Name, Surname:

 • Kontkowski/Katkowski, Dudek Dominik
 • E-mail address:: koko03@onet.pl
 • Phone number:: +4550289524
 • Place of Birth: Polska Cerekiew,Polska
 • The town where I live: 8766 Norre Snede,Vedbendvej 12 c
 • Country, in which I live: Dania