My Family Names

Seeking for the Surname

Karol Skrzeszewski
Antonina Antonowicz
Ksiądz M. Dalecki Ksiądz M. Dalecki udzielał chrztu mojemu dziadkowi Adamowi Skrzeszewskiemu w kościele rzymskokatolickim w Pińsku w roku 1910
Stanisław i Anastazja Szadurscy Oboje byli rodzicami chrzestnymi mojego dziadka Adama Skrzeszewskiego podczas jego chrztu w kościele rzymskokatolickim w Pińsku w roku 1910

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Łustaborowicz (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Aleksandra Łustaborowicz
  • Place of Birth: no information
  • The town where I live: no information
  • Country, in which I live: no information