My Family Names

Seeking for the Surname

Hutorowicz Poszukuję osób i ich krewnych, mieszkających przed wojną w Chrybkowie lub okolicach. Moja Mama (z domu Hutorowicz) mieszkała tam ze swoimi Rodzicami a moimi Dziadkami.

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • lipczewski (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • jerzy lipczewski
  • E-mail address:: koral27@wp.pl
  • Phone number:: 694-481-944
  • Place of Birth: Zielona Góra
  • The town where I live: Zielona Gora
  • Country, in which I live: Polska