Wilno voivodeship

Administrative division

Old maps of Wilno voivodeship

Messages:

Karol Konczanin s. Adama testamentem z 09.04.1932 r. podzielił majątek pozostawiając zaścianek Michaliszki synowi Wiktorowi.... > > >
Po powstaniu styczniowym NN hrabia Zakrzewski wyemigrował, a carat pozbawił go majątku Żukojnie. Adam Konczanin wraz z synami wziął „na spłaty” wchodzacy w skład tego majątku zaścianek Kisielewszczyzna o powierzchni 4 włók (około 4x18 ha = 72 hektary). ... > > >
W zaścianku Malinowo mieszkali moi przodkowie Konczanin. Kupili ten folwark w 1892 r. od Kacpra Brzezińskiego reprezentującego Jana Przemienieckiego.... > > >
Kulniszki - majątek Jana Mikołaja Illaszewicza, brata mojej prababci Anny Korwin-Kurkowskiej (z d. Illaszewicz)... > > >
Dzień dobry.Poszukuję znajomych z rodziny Górniak Józef i Babicz Malwina.To moi dziadkowie. Mieli siedmioro dzieci.Wieś Koreniaty parafii Swirańskiej.
Renata ze Szczecina... > > >
Добрый день.
Мой отец родился на этом хуторе... > > >
Мой отец родился на этом хуторе... > > >
Метрические книги дореволюционного периода скорее всего будут в Литовском гос. историческом архиве в Вильнюсе. Нужно знать к какому приходу относилась деревня.... > > >
Вам надо обратиться в НИАБ в г. Гродно. Сайт архива https://niab.grodno.by/
В запросе сообщите вероисповедание предков.... > > >
we wsi Drożulany mieszkali przed wojną moi dziadkowie... > > >