archidiecezja mohylewska

Przynależność administracyjna

Dekanaty archidiecezji mohylewskiej na terytorium gubernii mińskiej, mohylewskiej i witebskiej w 1910 r.
Dekanaty archidiecezji mohylewskiej na terytorium gubernii mińskiej, mohylewskiej i witebskiej w 1910 r.
(z wyjątkiem dekanatów archidiecezji mohylewskiej w innych prowincjach Imperium Rosyjskiego)

Zdjęcia

Ostrogladowicze - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ostrogladowicze Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Dryssa - Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Dryssa Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Rosica - Kościół Świętej Trójcy

Rosica Kościół Świętej Trójcy

Pustyń - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pustyń Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przydrujsk - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przydrujsk Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Zamosze - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Zamosze Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Wołyncy - Kościół Świętego Jerzego

Wołyncy Kościół Świętego Jerzego

Lepel - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Kazimierza

Lepel Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Kazimierza

Uła - Kościół Świętego Ducha

Uła Kościół Świętego Ducha

Sieliszcze - Kościół Św. Weroniki

Sieliszcze Kościół Św. Weroniki

Gubino - Kościół Świętego Antoniego z Padwy

Gubino Kościół Świętego Antoniego z Padwy

Zaskorki - Kościół Świętej Trójcy

Zaskorki Kościół Świętej Trójcy

Zagacie - Kościół Świętej Trójcy

Zagacie Kościół Świętej Trójcy

Bieszenkowicze - Kościół Świętych Kazimierza i Rafała Archanioła

Bieszenkowicze Kościół Świętych Kazimierza i Rafała Archanioła

Gorbaczewo - Kościół Świętego Józefa Oblubieńca i Najświętszej Maryi Panny

Gorbaczewo Kościół Świętego Józefa Oblubieńca i Najświętszej Maryi Panny