dekanat Dryssa-Siebież

Zdjęcia

Dryssa - Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Dryssa Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Oświej - Kościół Świętej Trójcy

Oświej Kościół Świętej Trójcy

Przydrujsk - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przydrujsk Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pustyń - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pustyń Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Rosica - Kościół Świętej Trójcy

Rosica Kościół Świętej Trójcy

Siebież - Kościół Świętej Trójcy

Siebież Kościół Świętej Trójcy

Wołyncy - Kościół Świętego Jerzego

Wołyncy Kościół Świętego Jerzego

Zamosze - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Zamosze Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego