Słobódka - wieś w rejonie dzierżyńskim obwodu mińskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
 -  w współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Słobódka na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google Maps na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim (1900-x), BSSR (1924-1926), Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Słobódka na początku XX wieku
 - Dodaj nazwisko w tym miejsciuprzez jakie lata zachowały się księgi metrykalne o urodzeniu, o małżeństwie, o zmarłych z tej parafii;
- zespoł, inwentarz, sygn. i adres Archiwum, w którym przechowywane są księgi metrykalne;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

добрый день! Помогите найти сведения о родителях моего деда Леоновича Семена Даниловича, рожд. 10.05.1879? - 15.09.1921(?)и родителях моей бабушки Дергай Прасковьи (Параскевы) Ануфриевны 1884 -22.10.1967, (урожденная Василевская,Минская губерния,Минский уезд,Самохваловичская волость
Валицковщина, деревня. По первому мужу Леонович) Оба проживали и похоронены в д. Слободка.
odpowiedź