sielsowiet Putčynski

Lista miejsc

Wiadomości:

День добрый!
Есть цiкавасць да гiсторыi вескi Жытное... > > >
Нужна информация о семье моего отца андрееве александре александровиче и его матери андреевой екатерине александровне. Отец уехал в 30-х, а бабушка в 50-х в Ленинград. Спасибо. Доктор Андреев... > > >
Помогите найти записи актов с 1919 по 1939 года моих прадедов Химорода Андрея и Эвелина. Их дочерей Яня, Галина, Мария.... > > >
Szukam infromacji o moich pradziadkach Józefie i Wiktorii Szalkiewicz z domu Pietraszkiewicz oraz ich dzieciach: syn Józef, córka Józefa,
Pradziadkowie zarządzali majatkiem Lipnia, a mieszkali chyba w Ljashuki (Laszuki).
Bedę wdzięczna za każdą informację. Bożena Szalkiewicz... > > >
Szukam wiadomości o rodzinie Marii Szalkiewicz z domu Sazanowicz. Córka Anisji i Cyryla Sazanowicz, urodzona w 1910 r. w Wołmie. Potem wyjechała z czwórką dzieci do Małego Dobrynia w Polsce... > > >
Szukam informacji o rodzinie Korczyc (Bronisław, Maria) i zaścianku Zagajno (Zahajno), źródeł informacji o wielkości majątku, dokumentów własności ziemskiej itd.... > > >
„Polska Zbrojna” nr 97 z dn. 7.04.1933r. Informowała: W miasteczku Wołma
Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski w roku bieżącym obchodzony był bardzo uroczyście. Już w dniu 18 marca wieczorem nieduże miasteczko Wołma, położone przy samej granicy wschodniej państwa , przybrało odświętny wygląd: wszystkie domy przyozdobione zostały flagami o barwach państwowych, a domy instytucji państwowych i samorządowych zostały iluminowane. Imponujący wygląd miał wznoszący się pomnik, ufundowany na cześć poległych na polu chwały o niepodległość Rzeczypospolitej. Przyozdobiony w zieleń, symbol wdzięczności, i o&... > > >
Тут жыу мой дед Калаткевiя Ясь и цяпер жыве бабуля Софiя Севасцьянауна. Хто ведае больш пра веску поведамляйце на пошту ... > > >