Szczuka

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Szczuka (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Szymon Tofil
  • E-mail:: esteprojekt@gmail.com
  • Miejsce urodzenia: Warszawa
  • Miejsce zamieszkania: Warszawa
  • Kraj zamieszkania: Polska