Pluciński

Moje Miejsca

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Pluciński Stanisław Pluciński was my father. He was born in Rohaczówka, Hrycewicze, Nieśwież, Nowogródek 1905. His parents were Józef and Emilia (b. Zmijewska).
Sielicka Janina Sielicka was my mother. She was born in Babajewicze, Kleck, Nieśwież, Nowogródek in 1912 or '14. Her parents were Antoni and Maria (b. Pielkiewicz). Antoni' father (Janina's grandfather) was Adolf and born in Cepra, Hrycewicze, Nieśwież, Nowogródek.

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Pluciński (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • Pluciński (ENG)
  • Plucińska

Imię i nazwisko:

  • Teresa Plucińska
  • Miejsce urodzenia: Tel Aviv, Palestine
  • Miejsce zamieszkania: Vancouver
  • Kraj zamieszkania: Canada