stankiewicz

Moje Miejsca

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

  • stankiewicz (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Imię i nazwisko:

  • jerzy stankiewicz
  • Miejsce urodzenia: Wilno
  • Miejsce zamieszkania: Olsztyn
  • Kraj zamieszkania: Polska