STASZEWSKI

Moje Miejsca

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

STASZEWSKI rodzina Staszewski z Lipniszki (˳ ), rejon iwiejski obwód grodzieński

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

  • STASZEWSKI (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Regina Bral
  • Miejsce urodzenia: brak informacji
  • Miejsce zamieszkania: brak informacji
  • Kraj zamieszkania: brak informacji