Sobolewski

Moje Miejsca

Moje albumy ze zdjęciami

Фотаальбомы Паведамленні

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Sobolewski (PL)
  • Соболевский (RU)
  • Сабалеўскі (BE)
  • (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Źmicier Sabalieŭski
  • Miejsce urodzenia: Бобруйск
  • Miejsce zamieszkania: Бобруйск
  • Kraj zamieszkania: Беларусь