Łotocki

Moje Miejsca

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Zieleniak Weronika Zieleniak urodzona w Brześciu w 1930r., w czasie II wojny zesłana do Kazachstanu. Po wojnie zamieszkała w Połupinie, a następnie w Krośnie Odrzańskim (obecnie woj. lubuskie). Córka Alfonsa i Anny zd. Kiryczuk. Poszukiwane szersze informacje o rodzinie o tym nazwisku.
Lisica Władysław Lisica urodzony w 1919r. najprawdopodobniej w Parafianowie. Po II wojnie zamieszkał w Połupinie (obecne woj. lubuskie). Syn Józefa i Anieli zd. Jurgiewicz. Poszukiwane jakichkolwiek informacji o rodzinie Lisica.

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Łotocki (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • Lotocki (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Krzysztof Łotocki
  • E-mail:: klotocki@interia.pl
  • Miejsce urodzenia: Zielona Góra
  • Miejsce zamieszkania: Łężyca
  • Kraj zamieszkania: Polska