Pietrowski

Moje Miejsca

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Niedzwiecki Niedzwiecki (vel Niedźwiecki) Zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Wilno i okolice, Kolonia Wileńska, Nowowilejka, Mołodeczno.
Jermułowicz vel Jermołowicz, Jarmułowicz lub Jarmołowicz zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Łużki, Horodziec, Ryga.
Dzidziewicz vel Dziedziewicz; zwłaszcza w powiązaniu z miejscowością Wilno, Niemenczyn, Nowe Werki (Rzesza Werkowska)
Rużewski Rużewski (vel Różewski) Zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Nowe Werki (Rzesza Werkowska), Bujwidze.
Sobolewski Zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Wilno, Kolonia Wileńska.
Pietrowski Pietrowski (vel Piotrowski) - zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Białystok, Sobolewo, Kurjany, Dojlidy; a także Wilno i Kolonia Wileńska.
Brański Zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Białystok - i okolice Białegostoku.
Wilczyński Rodzina Wilczyńskich, najprawdopodobniej profesor Wilczyński - chyba z Wilna, mieli dom letniskowy pod Wilnem - nad Zielonym Jeziorem (Rzesza Werkowska).
Kozłowski Miejscowości: Wilno i okolice; Rzesza Werkowska, Nowe Werki.
Paszkowski Miejscowości: Wilno i okolice; Rzesza Werkowska, Nowe Werki.
Rużewski Rużewski vel Różewski Zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Nowe Werki (Rzesza Werkowska), Bujwidze.
Tylingo Zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Nowe Werki, Wilno, Suderwa, Ciechanowiszki...
Struj Zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Łużki, Dzisna, Horodziec...
Chszczanowicz Chszczanowicz vel Chrzczanowicz, Chrzanowicz etc. Wilno i okolice, Rzesza Werkowska (Nowe Werki), Niemenczyn
Krawiec zwłaszcza w powiązaniu z miejscowościami: Łużki, Horodziec, Ryga; a także Rzesza Werkowska, Nowe Werki, Wilno

Moje albumy ze zdjęciami

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Pietrowski (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Mariusz Pietrowski
  • Miejsce urodzenia: brak informacji
  • Miejsce zamieszkania: brak informacji
  • Kraj zamieszkania: brak informacji