Борисов на старых фотографиях

фотографии добавил(а) HOLEDZIŃSKI vel ŻEROMSKI

BORYSÓW rzeka Berezyna

BORYSÓW rzeka Berezyna

Жеромский - 1939? budował most na Berezynie.

Жеромский - 1939? budował most na Berezynie.