ХОЛЪЕДЗИНЪСКИЙ - Җеромский

Населённые пункты

 • Люшнево, фольварк
 • ХОЛЪЕДЗИНЪСКИЙ - Җеромский Голеджинский Голеджинская ГОЛЪЕДЗИНЪСКИЙ ГОЛЪЕДЗИНЪСКAя
 • Новогрудок, город
 • Җыромский 53°35′N 25°49′E Kościół farny ("Biała Fara", "Fara Witoldowa") pw. Przemienienia Pańskiego, barokowy, zbudowany w l. 1719-23 w miejscu dawniejszego kościoła z k. XIV w., fundowanego przez wielkiego księciaWitolda. W lutym 1799 r. w kościele został ochrzczony Adam Mickiewicz. Świątynia jest budowlą jednonawową z półkoliście zamkniętym prezbiterium. Fasadę zdobią dwie niskie czworoboczne wieże i przewyższający je trójkątny szczyt. W zewnętrzną ścianę kościoła wmurowana jest tablica informująca o zaślubinach króla Władysława Jagiełły z Sońką Holszańską, jakie miały miejsce w nowogródzkiej farze w 1422 r. W nawie głównej zachowały się sklepienia kolebkowe, w kaplicach – gotyckie sklepienia żebrowe. W bocznej kaplicy znajduje się uwieczniony przez Mickiewicza w inwokacji do Pana Tadeusza cudowny obraz MB Nowogródzkiej, który jest XVIII-wieczną kopią obrazu znajdującego się niegdyś w nowogródzkim kościele jezuitów. W kościele jest także inny cenny obraz, przedstawiający św. Michała Archanioła, patrona miasta, przeniesiony tu ze zniszczonego kościoła dominikanów. Obraz ten, pokrywa srebrna sukienka, fundowana przez wojewodę smoleńskiego Adama Sakowicza. Cennym zabytkiem jest także znajdująca się w kaplicy Bożego Ciała marmurowa płyta z 1643 r. fundowana przez kasztelana nowogródzkiego Jana Rudominę Dussiackiego dla uczczenia śmierci brata Jerzego i jego ośmiu towarzyszy poległych w bitwie pod Chocimiem. Płyta przedstawia dziewięciu klęczących rycerzy bez głów i modlącego się za ich dusze fundatora. W roku 1857 kościół został zamknięty (bliski ruinie), odbudowany w 1906 r. nieprzerwanie czynny. W bocznej kaplicy cudowny obraz MB Nowogródzkiej (z inwokacji do Pana Tadeusza). Obok kościoła znajduje się kamień ku czci11 sióstr nazaretanek zamordowanych przez hitlerowców 1 sierpnia 1943 r. Sarkofag z ich szczątkami znajduje się w bocznej kaplicy kościoła. Na miejscowym cmentarzy pochowana jest Służebnica Boża Małgorzata Banaś. ŚLUBY Indeks akt stanu cywilnego parafii NOWOGRÓDEK 1907 - 1919 Nazwisko pana młodego - - rok - nr. aktu Żeromski Symon - - 1908 - 18

Мои фамилии

Ищу фамилии

Җыромский
ХОЛЪЕДЗИНЪСКИЙ Aleksander, ur. DZIEWIĄTKOWICZE, arenda LUSZNIEWO - садовник
CABKO SAWKO represje, w wojsku Rosyjskim i inne. http://rosgenea.ru/?alf=18&page=4&serchcatal=%D1%E0%E2%EA%EE&radiobutton=4 Савко Аксения Григорьевна (1914.01.05,Одесск.обл.,Татарбунарск.р-н,с.Нерушай--,1999) на 1999.11.03 жительница: Украина Одесск.обл.,Татарбунарск.р-н,с.Нерушай Савко Александр Иванович (1907,Одесса---1937) Осужд. 1937.10.26. Расстрел. Реабилитирован [Сведения Одесского академического центра (Украина)] Савко Алексей Карпович (1911.08.21--,2002) на 2002 житель: Московск.обл. Серпухов р-н, Советская 41/12-11 Савко Алексей Максимович (1889,Беларусь--,1944) белорус, образование: малограмотный, Сыродел Елинского маслозавода., житель: Онгудайский р-н, ур. Барбок Арест: 1944.11.03 Приговор: 10 лет. [Книга памяти Республики Алтай] Савко Анастасия Васильевна (1909.01.01,Ивано-Франковск.обл.,г.Ивано-Франковск--,1999) на 1999.06.18 жительница: Украина Черновецк.обл. Савко Анна Дмитриевна (1914.09.22,Закарпатск.обл.,Хустск.р-н,с.Иза--,1998) на 1998.09.30 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Хустск.р-н,г.Хуст Савко Анна Ивановна (1910.01.07,Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Малий Раковец--,1998) на 1998.10.30 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Малий Раковец Савко Анна Михайловна (1914.10.28,Закарпатск.обл.,Виноградовск.р-н,с.Боржавское--,1999) на 1999.12.06 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Виноградовск.р-н,с.Боржавское Савко Антон Людвигович (1882,Минская обл.,с.Ястребля---1937) Рабочий, житель: Владимирская обл.,Ковровский р-н, ст. Эсино Арест: 1937.11.18 Расстрел [Книга памяти Владимирской обл.] Савко Апполинария Яковлевна (1884--,1930) Родилась в дер. Рудевичи Лидск.у. Виленской губ., полька. Домработница, прихожанка костела Св. Екатерины в Ленинграде. Арестована 1930.01.15 по делу епископа Т. МАТУЛЯНИСА. Приговорена 1930.09.08 к 3 годам лагерей. [Черепенина Н.Ю., Шикер А.К., Шкаровский М.В., Римско-Католическая Церковь на Северо-Западе России в 1917-1945 гг. СПб., 1998. С. 281.] Савко Бронислав Витольдович (1917--,1944) поляк, (в 1945/49?) интернирован в проверочно-фильтрационном лагере НКВД №283 в г.Сталиногорск Московск.обл. (ныне Новомосковск Тульск.обл.) [www.memo.ru/history/POLAcy/vved/] Савко Валентина Васильевна (1913.12.25--,2002) на 2002 жительница: Московск.обл. Волокаламский р-н, С.Осташево ул.Рузское.Шос Савко Василий Григорьевич (1903.12.06,Закарпатск.обл.,Свалявск.р-н,с.Ганьковиця--,1998) на 1998.08.17 житель: Украина Закарпатск.обл.,Свалявск.р-н Савко Василий Петрович (1915.03.04,Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Ильница--,1998) на 1998.08.13 житель: Украина Закарпатск.обл.,Береговск.р-н,с.Берегуйфалу Савко Василий Титович (1909,Харбин (Северная Манчжурия) русский---1938.10.31) образование: среднее, маневровый диспетчер станции Черняково. Арест: 1937.10.16 Расстр. 1938.10.31 Реаб. 1956.08.07 [Книга памяти Курской обл.] Савко Василина Дмитриевна (1912.02.12,Черновицк.обл.,Заставновск.р-н,с.Чорний Потик--,1997) на 1997.02.28 жительница: Украина Черновицк.обл.,Заставновск.р-н,с.Чорний Потик Савко Василина Дмитриевна (1915.05.29,Черновицк.обл.,Заставновск.р-н,с.Чорний Потик--,2002) на 2002.12.17 жительница: Украина Черновицк.обл.,Заставновск.р-н,с.Чорний Потик Савко Виктор Александрович (1894,Минская губ.--,1941) белорус, Плановик-экономист, житель: г.Славгород. Арест: 1941.06.13 Осужд. 1941.08.06 Алтайский крайсуд. Обв. по ст. 58-10 ч.1 Приговор: 10 лет с последующим поражением в правах на 5 лет. Реаб. 1960.01.08 Верховным судом РСФСР, основание: Дело прекращено за отсутствием состава преступления [Книга памяти Алтайского края] Савко Гафия Юриевна (1904.07.06,Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Ильниця--,2001) на 2001.08.14 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н Савко Гафия Юриевна (1904.08.16,Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Ильниця--,1998) на 1998.04.30 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н Савко Григорий Васильевич (1885,данных о месте рождения и жительства нет--,1937) член ВКП(б) до 1937, Пенсионер. Осужд. 1937.02.10 Особое совещание НКВД СССР. Обв. по ст. 58 п. 8, 11 УК РСФСР Приговор: 5 лет ИТЛ. [Книга памяти Калужской обл.] Савко Денис (1756) в 1756 казак Левушкевского куреня Войска Запорожского по реестру 1756 г. Савко Дмитрий Павлович (1911.01.01--,2001) на 2001 житель: г.Воронеж Савко Елена Васильевна (1915.03.02,Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Малий Раковец--,2002) на 2002.11.28 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Малий Раковец Савко Елена Ивановна (1915.05.29--,2002) на 2002 жительница: Московск.обл. Солнечногорский р-н, Солнечногорск Красная 64-13 Савко Елизавета Петровна (1940) Место рождения: Волковыский окр., Лысковская вол. р-н, д.Белостокская, Корнать, белорусы, образование: начальное, жительница: Северо-Казахстанская обл.,Володарский р-н,с.Качиловка Арест: 1940.05.16 Арест., Айыртауское РО НКВД. Осужд. 1940.09.10 Особое совещание НКВД СССР. Обв. 58-10 УК РСФСР Приговор: 5 лет ИТЛ Реаб. 1989.04.25 Кокчетавская облпрокуратура, основание: Указ ПВС СССР от 1989.01.16 [Сведения ДКНБ РК по Акмолинской обл.] Савко Зоя Даниловна (1914.10.14,г.Киев--,1998) на 1998.08.22 жительница: Украина г.Киев Савко И. И. (1925) Командир 62 кав. полка: нагр. Орденом Кр.Знамени (РСФСР), Прик.РВСР № 775: 1925 г. Савко Иван (1756) в 1756 казак Роговского куреня Войска Запорожского по реестру 1756 г. Савко Илья Филиппович (1910--,2001) на 2001 житель: Новосибирск.обл. Пустынка, Тогучинский р-н, кв. Савко Иосиф Крысанович (Совко) (1910,Минская губ.---1937.11.29) Шофер с-за <Пролетарий>, житель: Троицкий р-н Арест: 1937.07.31 Осужд. 1937.11.16 Особое совещание при НКВД СССР. Обв. по ст. 58-2, 6, 9, 11 Расстр. 1937.11.29. Место расстрела: г.Барнаул Реаб. 1959.05.15 Военным трибуналом СибВО, основание: Дело прекращено за отсутствием состава преступления [Книга памяти Алтайского края] Савко Кира Иосифовна (1916.01.16--,2002) жительница: г.Санкт-Петербург, паспорт от 1976.07.26 Савко Константин Павлович (1916.07.01--,1998) житель: г.Москва Первомайская ул. д.106 кв. 231 Савко Людмила Самсоновна (1912.08.15,Хмельницк.обл.,г.Каменец-Подольский--,1997) на 1997.04.04 жительница: Украина Одесск.обл.,г.Белгород-Днестровский Савко Мария Яковлевна (1908.04.17--) на 2001 жительница: г.Новосибирск, Советский р-н, Бульвар Молодежи 30 кв.2 Савко Михаил Фомич (1899---1942.02.08) красноармеец погиб в Вел.Отеч. войну Савко Николай Аркадьевич (1898,Литва,Вильно---1937.10.06) украинец, образование: высшее, член ВКП(б) с 1917, слесарь, зам. нач. полит.упр ВО, корпусной комиссар, житель: Украина,Харьков Арест: 1937.06.22 Осужд. 1937.10.05 Военная коллегия Верховного суда СССР. Обв. 54-1 <б>, 54-11 (<руководитель антисоветского военно-троцкистского заговора в частях ХВО>) Расстр. 1937.10.06. Место расстрела: г.Харьков Реаб. 1957.07.09 [База данных о жертвах репрессий Харьковской обл. (Украина)] Савко Николай Аркадьевич (1898---1937.10.05) корпусной комиссар, украинец, член ВКП(б) с 1917, 1934-1935 нач. политотдела 1-й кав. дивизии, 1935-1937 зам. нач. политуправления Харьковского ВО, освобожден от должности 1937.01.02 Приговор ВКВС 1937.10.05 ВМН, реабилитирован 1957.07.09. Савко Николай Аркадьевич (1935) Корпусной комиссар(1935.11.28, приказ 2488) Савко Николай Валерьянович (1913.11.27,г.Донецк--,1998) на 1998.04.20 житель: Украина г.Донецк Савко Осип Матвеевич (1865--) Приговор: прибыл на спецпоселение в Архангельскую обл. 10.03.40, Виноградовский р-н, Шубуня. Ум. 1940.12.20 [База данных <Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.>] авб, Савко Петр Иванович (1894,Польша---1937.11.12) поляк, б/п, Хиславич. райздрав, пом. санинсп.а Арест: 1937.10.09 Осужд. 1937.11.04 Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР. Обв. 58-6, 10 Расстр. 1937.11.12 [Книга памяти Смоленской обл.] Савко Рамуальд Иванович (1913.04.19,Одесса--,1997) на 1997.11.24 житель: Украина г.Одесса Савко Устин Петрович (1877,Гродненская губ.--,1931) белорус, образование: малограмотный, б/п, Милиционер, житель: Новгородская обл.,Демянский р-н,с.Полново Арест: 1931.03.25 Приговор: Дело прекращено, освобожден 1931.10.09 года [Книга памяти Новгородской обл.] Савко Федор Давидович (1902,Польша, Новогрудский уезд, ур. д.Ляхово---1938.07.08) бывший член ВКП(б) председатель колхоза <Советский Белорусе>, житель: Смоленская обл.,Барятинский р-н,д.Кошелево. Осужд. 1938.05.28 Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР. Обв. по ст. 58 п. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР Расстр. 1938.07.08 [Книга памяти Калужской обл.] Савко Федор Карлович (1911.03.01,Ивано-Франковск.обл.,Городенковск.р-н,с.Семаковцы--,1999) на 1999.11.13 житель: Украина Ивано-Франковск.обл.,Городенковск.р-н,с.Семаковцы Савко Фекла Логвиновна (1911.01.01,Винницк.обл.,Могилов-Подольский р-н,с.Тропово--,1999) на 1999.05.13 жительница: Украина Винницк.обл.,Могилов-Подольск.р-н,с.Тропово Савко Франциска Андреевна (1899,Белостокская губ., Волковыйский, Шандры--) поляки, образование: Ср., жительница: Белостокская обл.,Волковыский, Вильчуки Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 28.02.40, Плесецкий р-н, Малые Избы. Осв. со спецпоселения по амнистии 1941.09.08 [База данных <Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.>] авб, Савко Чеслав Людвигович (1899,Белостокская губ., Волковыйский, Шандры--) поляки, образование: Ср., житель: Белостокская обл.,Волковыский, Вильчуки Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 28.02.40, Плесецкий р-н, Малые Избы. Осв. со спецпоселения по амнистии 1941.09.08 [База данных <Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.>] авб, Савко Эдуард Каземирович (1895,Витебская губ.,д.Малая Жекотовка---1937) Итатский пункт <Заготзерно>, грузчик, житель: Тяжинский р-н,с.Итат, НСО Арест: 1937.12.09 Осужд. 1938.01.14 НКВД СССР. Обв. по ст. 58-2-9-10-11 УК РСФСР Расстрел Реаб. 1956 [Книга памяти Кемеровской обл.] Савко Юзеф Викентьевич (1892,Польша,Вильно--,1938) поляк, гл. механик завода <Труд>, житель: с.Вача Арест: 1938.02.01 Осужд. 1938.04.01 облсуд. Обв. 58-10 ч.1 Приговор: к 4 лиш. св., 3 п/п [Книга памяти Нижегородской обл.] Савко Юлия Федоровна (1913.12.23,Киев--,2001) на 2001.02.07 жительница: Украина Ровненск.обл.,Дубенск.р-н,г.Дубно Савко Юльян Казимирович (1911--,1944) поляк, (в 1945/49?) интернирован в проверочно-фильтрационном лагере НКВД №283 в г.Сталиногорск Московск.обл. (ныне Новомосковск Тульск.обл.) [www.memo.ru/history/POLAcy/vved/] Савко Юцько (1756) в 1756 казак Ирклиевского куреня Войска Запорожского по реестру 1756 г.
PELIKSZA Zarząd Generał - Policmajstra w Królestwie Polskim 1862-1880 Inwentarz zespołu PL, 1 238 Opracowała Monika Michalska ________________________________________ Streszczenie Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie PL 00-263 WARSZAWA, ul. Długa 7 Numer Zespołu: Zespół nr 238 Aktotwórca: Kancelaria Zarządu Generał - Policmajstra w Królestwie Polskim Tytuł: Zarząd Generał - Policmajstra w Królestwie Polskim Daty: 1862-1880 Rozmiary i Stan zachowania: 3,5 mb. (68 j. a.) Stan zachowania jest dobry. Abstrakt: Pierwotny stan liczbowy zespołu jest trudny do ustalenia. Obecnie, po melioracji i reinwentaryzacji zespół liczy 68 jednostek archiwalnych. Największa grupa akt pochodzi z lat 1863-1866, co wiązało się ze zwiększoną intensywnością prac Zarządu. Na zespół składa się 12 ksiąg zawierających spisy alfabetyczne osób zesłanych; jednostki zawierające akta spraw mają formę poszytów (jedna jednostka składa się z akt luźnych, jedną stanowi drukowana broszura). Księgi zawierające spisy osobowe zostały zmikrofilmowane. Język: j. ros., pol., franc., niem., ang. Peliksza Kornelia, ziemianka z gub. mińskiej, oskarżona z przyczyn politycznych 54/1 ..................................................................................................... ....................................................................................................... PELIKSZA w wykazie strat i prześladowań 1939-45 WYNIKI WYSZUKIWANIA Wybierz Nazwisko Imię Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Data śmierci Peliksza Józef 1923-07-20 Krynickie (Podlasie) Feliks SZCZEGÓŁY DANE OSOBOWE: Nazwisko Imię Drugie imię Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Data śmierci Peliksza Józef 1923-07-20 Krynickie Feliks Jadwiga PRZEŚLADOWANIA Rodzaj Miejsce Początek Koniec Źródło zatrudniony w przemyśle Koenigsberg, Rosja 1944-03 1945-04 CMJW, FPNP, KZ Bergen Belsen, KZ Flossenburg, NDAP, Auschwitz, Majdanek, Stutthof, PCK, UKIOR, ZIH ........................................................................ ......................................................................... http://rosgenea.ru/?alf=16&serchcatal=%CF%E5%EB%E8%EA%F8%E0&r=4 Пеликша Анна Францевна (1910.04.06,Одесса--,1998) на 1998.08.25 жительница: Украина г.Одесса Пеликша Корнелий (1863) участник Польск.восстания. Помещик Минской губернии В 1864 как полит. преступник по суду лишен прав состояния и имущество конфисковано в казну Polski powstaniec 1863r., Wynajmujący w Mińsku prowincji w 1864 roku jako polit. prestupnik przez sąd jest pozbawiony praw własności i mienia skonfiskowanego przez fiskusa
CAC BORACIN,k/o KORELICZ ...................................................... ......................................................... http://rosgenea.ru/?alf=18&serchcatal=%D1%E0%F1&r=4 Сас Александра Селиверстовна (1916.07.07,Кировоградск.обл.,Онуфриевск.р-н,д.Онуфреевка--,1998) на 1998.03.16 жительница: Украина Днепропетровск.обл.,Криворижский р-н,с.Шевченково Сас Анастасия Ивановна (1912.06.05,Львовск.обл.,Яворовск.р-н,г.Яворов--,1998) на 1998.05.07 жительница: Украина Львовск.обл.,Яворовск.р-н,д.Шкло Сас Анастасия Ивановна (1912.07.01,Львовск.обл.,Яворовск.р-н,д.Шкло--,1998) на 1998.11.18 жительница: Украина Львовск.обл.,Яворовск.р-н,д.Шкло Сас Анна Андреевна (1916.03.22,Волынск.обл.,Локачинск.р-н,с.Замличи--,1997) на 1997.12.24 жительница: Украина г.Владимир-Волынский Сас Анна Антоновна (1915.03.26,Хмельницк.обл.,Ярмолинецк.р-н,с.Кадеевка--,2002) на 2002.01.23 жительница: Украина Хмельницк.обл.,Ярмолинецк.р-н,с.Кадеевка Сас Анна Васильевна (1913.06.10,Тернопольск.обл.,Гусятинск.р-н,с.Городница--,2001) на 2001.03.28 жительница: Украина Тернопольск.обл.,Гусятинск.р-н,с.Городница Сас Анна Михайловна (1912.11.27,г.Львов--,1998) на 1998.11.17 жительница: Украина г.Львов Сас Анна Николаевна (1916.12.19,Львовск.обл.,г.Самбор--,1998) на 1998.11.06 жительница: Украина Львовск.обл.,г.Самбор Сас Анна Павловна (1911.01.31,Крым,Нижнегорск.р-н,д.Нижнегорский--,1998) на 1998.10.07 жительница: Крым,Нижнегорск.р-н,д.Нижнегорский Сас Анна Петровна (1908,Львовская губ., Сокольский, Бабьят--) поляки, образование: Низш., жительница: Львовская обл.,Сокальский, Бобятин Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 25.02.40, Вельский р-н, Шокша [База данных <Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.>] авб, Сас Артем Филиппович (1913.09.21,Хмельницк.обл.,Деражнянский р-н,с.Явтухы--,1998) на 1998.12.12 житель: Украина Хмельницк.обл.,Деражнянск.р-н,с.Явтухы Сас Борис Тимофеевич (1907,Волынская губ., Дубенский уезд,м.Борамель---1937.11.24) русский, б/п, Инженер-конструктор завода <Красная заря>, житель: г.Ленинград, Ропшинская ул.,д.30, кв. 6. Арест: 1937.09.22 Осужд. 1937.11.19 Комиссия НКВД и прокуратуры СССР. Обв. 58-6 УК РСФСР Расстр. 1937.11.24 [Ленинградский мартиролог: 1937-1938] Сас Бронислава Войтиховна (1915.07.24,Львовск.обл.,Старосамбирск.р-н,д.Стара Силь--,1998) на 1998.12.13 жительница: Украина Львовск.обл.,Старосамбирск.р-н,д.Стара Силь Сас Виктория Даниловна (1916.02.27,Ивано-Франковск.обл.,Калуск.р-н,с.Мостище--,1998) на 1998.09.02 жительница: Украина Ивано-Франковск.обл.,Калуск.р-н,с.Мостище Сас Владимир Антонович (1901,Львовская губ., Сокольский, Вальят--) поляки, образование: Низш., житель: Львовская обл.,Сокальский, Бобятин Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 25.02.40, Вельский р-н, Шокша [База данных <Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.>] авб, Сас Галина Николаевна (1906.05.06,Закарпатск.обл.,Раховск.р-н,г.Рахов--,1998) на 1998.05.13 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Раховск.р-н Сас Гизелла Ивановна (1914.11.18,Закарпатск.обл.,Береговск.р-н,с.Чома--,2003) на 2003.07.30 жительница: Украина Закарпатск.обл.,Мукачевск.р-н,с.Серно Сас Дмитрий Михайлович (1907.11.07,Львовск.обл.,Николаевск.р-н,с.Гонятичи--,1998) на 1998.11.17 житель: Украина Львовск.обл.,Николаевск.р-н Сас Домна Филипповна (1913.10.05,Киев--,2001) на 2001.12.19 жительница: Украина Донецк.обл.,г.Красноармийск Сас Евдокия Николаевна (1916.09.22,Львовск.обл.,Жидачевск.р-н,с.Межиричье--,1998) на 1998.11.09 жительница: Украина Львовск.обл.,Жидачевск.р-н,с.Межиричье Сас Екатерина Антоновна (1911.01.05,Львовск.обл.,Старосамбирск.р-н,с.Днестрик--,1998) на 1998.09.24 жительница: Украина Львовск.обл.,Старосамбирск.р-н,с.Днестрик Сас Екатерина Григорьевна (1910.09.04,Винницк.обл.,Тивровский р-н,с.Красно--,1996) на 1996.11.27 жительница: Украина Винницк.обл.,Тивровск.р-н,с.Красно Сас Екатерина Григорьевна (1910.11.01,Винницк.обл.,Тивровский р-н,с.Красно--,1999) на 1999.02.20 жительница: Украина Винницк.обл.,Тивровск.р-н,с.Красно Сас Екатерина Григорьевна (1912.07.01,Львовск.обл.,Сокальск.р-н,с.Цеблов--,1998) на 1998.11.19 жительница: Украина Львовск.обл.,Сокальск.р-н,с.Цеблов Сас Екатерина Григорьевна (1913.07.01,Львовск.обл.,Сокальск.р-н,с.Цеблов--,2001) на 2001.08.21 жительница: Украина Львовск.обл.,Сокальск.р-н,с.Цеблов Сас Екатерина Федоровна (1913.09.19,Винницк.обл.,Шаргородский р-н,с.Рахни Лисовы--,2002) на 2002.07.23 жительница: Украина Винницк.обл.,Шаргородск.р-н,с.Рахни Лисовы Сас Елена Дмитриевич (1913.01.01--,2001) на 2001 житель: г.Воронеж Сас Елена Мартыновна (1915.04.14,Ивано-Франковск.обл.,Городенковск.р-н,г.Городенка--,1999) на 1999.11.13 жительница: Украина Ивано-Франковск.обл.,Городенковск.р-н,г.Городенка Сас Ефросиния Павловна (1912.04.04,Ровненск.обл.,Березновск.р-н,д.Березно--,1998) на 1998.07.28 жительница: Украина Ровненск.обл.,Березновск.р-н,д.Березно Сас Иван (1682) в 1682 помещ. Сас Иван Данилович (1911.07.03,Волынск.обл.,Гороховск.р-н,с.Мирно--,2000) на 2000.03.22 житель: Украина Волынск.обл.,Гороховск.р-н,с.Мирно Сас Иван Лукич (1904,Польша--,1945) украинец, б/п, Кузнец Арест: 1945.10.12 Осужд. 1945.12.20 Куйбышевский облсуд. Обв. по ст. 58-10 Приговор: 8 лет ИТЛ Реаб. май 1992 Самарской облпрокуратурой [Книга памяти Самарской обл.] Сас Иван Михайлович (1916.03.03,Львовск.обл.,Николаевск.р-н,с.Розвадов--,1998) на 1998.11.17 житель: Украина Львовск.обл.,Николаевск.р-н,с.Розвадов Сас Клавдия Константиновна (1910.10.23--,2002) на 2002 жительница: Московск.обл. Люберецкий р-н, Малаховка Октябрьская 17 Сас Константин Никифорович (1915.10.25,Хмельницк.обл.,Чемеровецк.р-н,с.Вишнивчик--,1998) на 1998.11.19 житель: Украина Черниговск.обл.,г.Нежин Сас Крестина Афанасиевна (1911.07.01,Хмельницк.обл.,г.Каменец-Подольский--,1998) на 1998.09.11 жительница: Украина Хмельницк.обл.,г.Каменец-Подольский Сас Кристина Ивановна (1909.03.06,Львовск.обл.,Николаевск.р-н,с.Вербиж--,1998) на 1998.11.17 жительница: Украина Львовск.обл.,Николаевск.р-н Сас Марек Вавжинецович (1914--,1944) поляк, (в 1944/49?) интернирован в лагерь НКВД у г.Боровичи Новгородск.обл. (лагерь военнопленных №270) [www.memo.ru/history/POLAcy/vved/] Сас Мария Ивановна (1913.10.10,Хмельницк.обл.,Деражнянский р-н,с.Явтухы--,1998) на 1998.12.13 жительница: Украина Хмельницк.обл.,Деражнянск.р-н,с.Явтухы Сас Мария Ивановна (1913.10.15,Хмельницк.обл.,Деражнянский р-н,с.Явтухы--,2001) на 2001.04.23 жительница: Украина Хмельницк.обл.,Деражнянск.р-н,с.Явтухы Сас Мария Иосафатовна (1914.07.01,Львовск.обл.,Турковск.р-н,с.Лимна--,2002) на 2002.02.21 жительница: Украина Львовск.обл.,Турковск.р-н,с.Лимна Сас Мария Юриевна (1912.01.28,Закарпатск.обл.,Иршавск.р-н,с.Великий Раковец--,2003) на 2003.11.17 жительница: Украина Сас Михаил Герасимович (1904,Украина--,1931) житель: Березниковский р-н Арест: 1931.04.07 Осужд. 1931.07.18 тройка при ПП ОГПУ Северного края. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР Приговор: 5 лет. Реаб. сентябрь 1989 [Поморский мемориал: Книга памяти Архангельской обл.] авб, Сас Михаил Прокофьевич (1912.11.10,Винницк.обл.,Жмеринский р-н,с.Сидава--,1999) на 1999.03.29 житель: Украина Винницк.обл.,Жмеринск.р-н,с.Сидава Сас Надежда Семеновна (1912.09.30,г.Николаев--,1996) на 1996.08.22 жительница: Украина г.Николаев Сас Надежда Степановна (1914.08.25,г.Винница--,1998) на 1998.10.06 жительница: Украина г.Винница Сас Надежда Федоровна (1911.10.14--,2002) на 2002 жительница: Московск.обл. Истринский р-н, Истра Ленина 83 -48 Сас Павел Георгиевич (1913,Винницкая---1937.11.27) украинец, житель: Проскурово Арест: 1935 Осужд. 1937.10.17 тройка при УНКВД по ДС. Обв. контрреволюционная деятельность Расстр. 1937.11.27 Реаб. 1989.11.04 [Книга памяти Магаданской обл.] Сас Пелагея Ивановна (1913.07.15,г.Хмельницкий--,1998) на 1998.06.04 жительница: Украина г.Хмельницкий Сас Прасковия Ефремовна (1910.10.16--,2003) на 2003 жительница: г.Иваново Академическая ул д.23 кв.26 Сас Прасковия Мартыновна (1915.10.17,Тернопольск.обл.,Лановецк.р-н,с.Великие Кусковцы--,1997) на 1997.01.05 жительница: Украина Тернопольск.обл.,Лановецк.р-н,с.Великие Кусковцы Сас Прохор Федорович (1913.07.27,Киевск.обл.,Тетиевск.р-н,с.Кошов--,1998) на 1998.07.28 житель: Украина Киевск.обл.,Тетиевск.р-н,с.Кошов Сас София Алексеевна (1908.09.14,Ивано-Франковск.обл.,Тисменицк.р-н,с.Павловка--,1998) на 1998.09.19 жительница: Украина Ивано-Франковск.обл.,Тисменицк.р-н Сас Степан Николаевич (1910.09.14,Закарпатск.обл.,Раховск.р-н,с.Луги--,1998) на 1998.07.29 житель: Украина Закарпатск.обл.,Раховск.р-н,с.Луги Сас Татьяна Семеновна (1916.11.01,Кировоградск.обл.,Гайворонск.р-н,с.Червоно--,1996) на 1996.09.05 жительница: Украина Кировоградск.обл.,Гайворонск.р-н,с.Червоно Сас Текля Ивановна (1907.11.28,Ивано-Франковск.обл.,Рогатинск.р-н,с.Бабухов--,2000) на 2000.10.18 жительница: Украина Ивано-Франковск.обл.,Рогатинск.р-н Сас Текля Петровна (1914.03.06,Хмельницк.обл.,Деражнянский р-н,с.Явтухы--,1998) на 1998.12.04 жительница: Украина Хмельницк.обл.,Деражнянск.р-н,с.Явтухы Сас Федора Мефодьевна (1916.09.07,Черкасск.обл.,Тальновск.р-н,с.Папужинцы--,1997) на 1997.12.25 жительница: Украина Черкасск.обл.,Тальновск.р-н,с.Веселий Кут Сас Федора Трифоновна (1914.03.08,Волынск.обл.,Гороховск.р-н,с.Мирно--,2000) на 2000.07.28 жительница: Украина Волынск.обл.,Гороховск.р-н,с.Мирно Сас Феодосий Филиппович (1896---1941/45,в Польше) красноармеец погиб в Вел.Отеч. войну Сас Филипп Игнатьевич (1905,Минская губ.,с.Худовцы--,1933) белорус, техник по хладотранспорту, житель: ст. Бикин ДВЖД. Арест: 1933.09.06 Арест. ТО ОГПУ ст. Бикин Уссур. ж. д.Осужд. 1933.10.17 тройка при ПП ОГПУ по ДВК. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: к 3 годам концлагеря. Реаб. 1989.07.28 По заключению Прокуратуры Хабаровского края, основание: по Указу ПВС СССР от 1989.01.16 [Книга памяти Хабаровского края] Сас Францишек Михалович (Сос) (1925--,1944) поляк, (в 1944/49?) интернирован в лагерь НКВД у г.Боровичи Новгородск.обл. (лагерь военнопленных №270) [www.memo.ru/history/POLAcy/vved/] Сас Харетина Герасимовна (1912.07.01,Черкасск.обл.,Маньковск.р-н,с.Кислин--,1999) на 1999.02.08 жительница: Украина Черкасск.обл.,Маньковск.р-н,с.Кислин Сас Юзеф Андреевич (1925--,1944) поляк, (в 1944/49?) интернирован в лагерь НКВД у г.Боровичи Новгородск.обл. (лагерь военнопленных №270) [www.memo.ru/history/POLAcy/vved/]
Голеджинский
Вильчинский Rodzina teraz mieszka w Chełm/Polska
Żyromski

Мои фотоальбомы

Фотаальбомы Паведамленні

Варианты написания:

 • HOLEDZIŃSKI vel ŻEROMSKI (PL)
 • ХОЛЪЕДЗИНЪСКИЙ - Җеромский (RU)
 • Голеджинский- Җеромскiй , Җaромскiй (BE)
 • Holedziński vel ZHEROMSKY (ENG)
 • Голеджинский - Җеромский , Җaромскiй

Имя, фамилия:

 • HOLEDZIŃSKI vel ŻEROMSKI
 • Место рождения: DZIEWIĄTKOWICZE - HOLEDZIŃSKI, WOŁPA - ŻEROMSKI
 • Город проживания: DZIEWIĄTKOWICZE, LUSZNIEWO
 • Страна проживания: WKL, I i II RP