Новогрудское воеводство

Административная принадлежность

Сообщения:

Dzień dobry, czy żyją nadal w Sawiczach ludzie którzy pamiętają rodziny WOJNIŁOWICZ......POCHRANOWICZ ? . pozdrowienia z 🇵🇱 Paweł ... > > >
Działalność OZN (Obozu Zjednoczenia Narodowego) w Zaostrowieczu koła Klecka w 1938. W miasteczku Zaostrowiecze , w powiecie Nieśwież odbyło się instrukcyjne zebranie gminne oddziału Obozu Zjednoczenia Narodowego przewodniczył wójt gminy Kazimierz Myślicki. W wyniku dyskusji nad programem pracy utworzono następujące sekcje : 1) samorządową kierownik Zygmunt Trybuchowski, 2) rolną kierownik Tadeusz Chodor, 3) oświatową kierownik Józef Szulc, 4) handlową kierownik Antoni Skuratowicz. Źródło Życie Nowogródzkie nr 3 z dn. 16.01.1938r.... > > >
Zakład Wulkanizacyjny J.Piquera Paris sp. z o.o. w Klecku uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni z dnia 8.12.1930 r. postanowiono przenieść 1. Siedzibę przedsiębiorstwa z miasta Klecka powiat nieświeski do miasta Wilna. 2.Andrzejowi Werekiczowi udzielić prokuratury, jako jedynemu kierownikowi i który obecnie jest odpowiedzialny za prowadzenie interesów spółki. 3.Uchwalono, że wspólnicy Eugenia Gachowiczowa i pan Icko Ickowicz , każdy z osobna mają prawo zgłosić swoje wystąpienie ze spółki po 1 stycznia 1932 r, pozostawiając swój udział pozostałym wspólnikom.
Źródło:Życie Nowogródzkie nr 99 z dnia 1... > > >
Zaświadczenie Urzędu Gminy Zaostrowieckiej z dnia 22.12.1930r. o nowo powstałej parafii prawosławnej w Zaostrowieczu w skład której wchodzą Zaostrowiecze, Małe Ostrowczyce, Łohinowicze, Rybaki, Wielkie Ostrowczyce, Rubież z ogólną ilością 2036 mieszkańców wyznania prawosławnego. Podpisał wójt gminy Zostrowieckiej Kazimierz Rytwiński Źródło: Szukajwarchiwach.... > > >
Gminne Koło Blok Bezpartyjnej Współpracy z Rządem w Zaostrowieczu pow. Nieśwież. Zaświadczenie. Gminne Koło BBWR w miejscu stwierdza, że ludność gminy tutejszej podczas wyborów do Sejmu i Senatu poszła po linii BBWR w 90% w stosunku do liczby osób głosujących i obecnie na zewnątrz lojalnie jest wyrobiona do Władz Państwa za co zasługuje na poparcie jej sprawy o utworzenie nowej parafii prawosławnej w Zaostrowieczu co dodatnio odbije się na wychowaniu religijno moralnym tej części ludności gminy. Zaostrowiecze 22.01.1932r. Podpis nieczytelny Prezes Gminnego Koła. Źródło: Szukajwarchiwach.pl... > > >
Telegram do Pana Ministra Oświecenia Publicznego Warszawa. Wysłany Nieśwież 13.04.1934r. , przyjeto 14.05.1934r. Na rubieżach Rzeczypospolitej w Zaostrowieczu została dzisiaj poświęcona świątynia prawosławna, wszyscy wierni biorący udział w uroczystości z biskupem Antoniuszem i Albrechtem księciem Radziwiłłem na czele witamy Cię Panie Ministrze jako sternika zwierzchnego w życiu duchownem całego Państwa, a wraz z Tobą dyrektora Departamentu hrabiego Potockiego. Pieczęć Biskup Aleksy Antoniusz . Źródło: Szukajwarchiwach.pl... > > >
Знаю Жука Константина Степановича 1944 дер. Засулье... > > >
Ищу архивные данные на Мамчиц Николая Казимировича и Мамчиц Александра Николаевича ( церковная регистрация рождения,брака, учеба в школе). д.Делятичи,... > > >
Dzień Dobry,
chciałbym wiedzieć, czy we wsi Domuciowce, żyje ktoś z rodziny Romejko?
Będę wdzięczny za odpowiedź
Paweł Gutowski... > > >
Подскажите 1928 году В деревне Тешевле ныне Барановичский район. родилась моя бабушка Карлюк Антонина Ивановна где будут её метрические данные находится. Какая церковь относилась к этой деревне. ... > > >