-

:

 -

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Baranowiczach. Fot. z lat 30-ch XX w.

, 1934