-

:

 -

parafialny kościół Najświętszego Imienia Maria w Cejkiniach (fot. - www.utenoszinios.lt)