-

: 1784

:

 -

Kościół parafialny Świętej Trójcy w Czeczersku. Foto przed 1915 r.

, 1870