-

: 1822

:

 -

Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Homlu. Foto przed 1915 r.

, 1870