- C

:

 -   C

Kościół Świętego Aleksego w Iwieżcu. Fot. z pocz. XX w.

, 1934