-

:

 -

Parafialny kościół Świętego Andrzeja Biskupa w Łyntupach. Fot. z 1916r.