븢 -

: 1614

:

븢 -

Farny kościół Świętego Kazimierza w Mohylewie. Foto przed 1914 r.

, 1870