-

:
, Premium .

 -

Kościół parafialny Najświetszego Serca Jezusowego w Onżadowie. Fot. 1936 r.

, 1934