-

/
:
, Premium .

 -

Kościół Najświetszego Serca Jezusowego w Stołowiczach. Fot. z pocz. XX w.

, 1934