-

: 1904

:

 -

Kościół parafialny Świętego Ludwika w Świeciłowiczach. Foto przed 1915 r.

, 1870