-

:
, Premium .

 -

Kościół Świętego Kazimierza we Wsielubiu (XV wiek). Fot. z pocz. XX.

, 1934