Zdjęcia

Z albumu ze współczesnymi zdjęciami

Z albumu ze współczesnymi zdjęciami zdjęcia dodał(a) Валерия Токачева

Dzedziłowicze - wieś w rejonie borysowskim obwodu mińskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Dzedziłowicze na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsDzedziłowicze na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, BSSR (1924-1926), Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Dzedziłowicze na początku XX wieku
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Dzedziłowicze na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Проведя поиск предков в имении Дедиловичи, хочу поделиться результатом https://www.wikitree.com/wiki/Space:%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0_/_Bahanovich_descendents_of_Stephan
Буду рада найти новые родственные связи.odpowiedź
ищу родственников по фамилии Кушнеревичodpowiedź
Ищу родственников по фамилии Рыжовы (Рижовы), Шпет (Шпэт)odpowiedź
Ищу информацию о дедушке и бабушке Пашкевич Франце Францевиче 1878 г.р и Мальвине Владиславовне (урожд. ВОЙЦЕХОВСКАЯ) 1885 Г.Р., их дети : Олимпия Янина, Ирена(моя мама) Антон, дедушка был органистом в костеле имели свой дом , довольно богатый, брали сезонных работников. Дедушка расстрелян в 1937 году, бабушку выслали в Казахстан. Может сохранились метрические книги костела или другая информация.Спасибо за любой ответ.
С уважением,
Иринаodpowiedź
Ищу записи о предках, живших в Дедиловичах.Пашкевич Франц и Мальвина и их предков....odpowiedź
Ищу информацию по своим предкам. Моя пробабушка Коржевич Ольга Степановна родилась в 1888 г. в деревне Дзедиловичи и проживала там до 1905 г.
odpowiedź
Деревни Осово, Отрубы, Пядынь, Разлитья, Шилы, Васильковичи, Верецеи, Горелое, Дзедзиловичи, Домашкевичи, Замосточье, Заречья, Кленики, Лусчицы, Осово принадлежали графу Альфреду Слизню в 18-19 вв.odpowiedź