Parchimowce - agromiasteczko w rejonie brzostowickim obwodu grodzieńskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie agromiasteczka Parchimowce na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsParchimowce na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) agromiasteczko Parchimowce na początku XX wieku
- parafia katolicka, do której należał(a) agromiasteczko Parchimowce na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

poszukuj kontaktu zrodzinom Wacława iwanczuk z Parchimowcow bardzo zalerzy mi na kontakcie jestem z Częstochowyodpowiedź
Донесение начальника жандармскою управления Гродненского и Сокольского уездов А. М. фон Беринга в III отделение о сопротивлении бывших помещичьих крестьян в дер. Пархимовцы Гродненского у. местным властям при производстве межевых работ и вводе в деревню военной команды. Имею честь донести, что крестьянам дер. Пархимовцев Ве-ликоберестовицкой вол. Гродненского у. было нарезано пове-рочною комиссиею при наделе им от помещика Ключевского земли 16 дес. для пастбища скота. По постановлению Гродненского губернского по крестьянским делам присутствия 17 мая 1875 г., утвержденному министром внутренних дел, означенное пастбище решено возвратить г. Ключевскому, для отрезания которого 18 апреля сего года прибыл в дер. Пархимовцы мировой посредник 3-го участка Гродненского у. и потребовал от крестьян рабочих людей для указания смежных границ и окапывания новых меж. Крестьяне же положительно отказались исполнить требование мирового посредника, который, видя упорство их, составил об этом акт и представил гродненскому губернатору. 6 сего мая был командирован для разбора этого дела гродненский уездный исправник, которому крестьяне объяснили, что они сопротивлялись мировому посреднику потому, что он приказал землемеру отрезать не из пастбищной, а из пахотной, граничившей с помещицкою землею. Господин исправник приказал им исполнить требование мирового посредника, но крестьяне не послушали его и выказали такое же сопротивление. Вследствие чего 13 мая по распоряжению гродненского губернатора поставлена в дер. Пархимовцы военная экзекуция в числе одного офицера и 47 нижних чинов 11-й роты 101-го пехотного Пермского полка. 16-го числа г. исправник с мировым посредником отмежевали землю, присужденную г. Ключевскому, причем были рабочими те же крестьяне.odpowiedź