sielsowiet Zdzięcioł

Lista miejsc

Wiadomości:

Rodzina Żukiel z Tarnowa Podgórnego również szuka informacji odnośnie innych rodziny z którymi kontakt sie urwał po wojnie/ze względu na emigracje do USA/Kanady. Jesteśmy spokrewnieni z rodziną Koszko(Bronisława) Strona Ferdynanda(1899r.) i syna Czesława(1928r.). Brat Ferdynanda, Julian wyemigrował do USA/Kanady i kontakt sie urwał.... > > >
Interesują mnie Mikłasze, w tej wiosce urodził się (1911) i umarł (1942 dziadek mojej żony Michał.
Żona Antonina z domu Boruk, dzieci Michał i Kazimierz urodzeni odpowiednio w 1938 i 1940.
Nikt z nich nie żyje, nie ma kogo się spytać o dziadka, jego rodziców itd.... > > >
Разыскиваю биографические сведения о своем деде, Шмыгине Адаме Петровиче. Родился в дер. Полубочки в начале 90-х г.г. 19 века. Католик.... > > >
Добрый день!
Возможно, нужные мне метрики находятся в православном храме Засетья или ближайшем к нему.
В любом случае благодарю вас за ответ, Станислав!... > > >
Здравствуйте! Мой прадед родился и жил в Засетье. Его звали Жукель Иван Георгиевич (1874 года рождения )... > > >
Здравствуйте! Я ищу метрическую книгу, где есть запись о рождении моего прадеда, Жукеля Ивана Георгиевича, 1874 года рождения, и прабабки Пышко Павлины Петровны 1881 года рождения. Проживали они в деревне Засетье.... > > >
Moja babcia mieszkała w tej wiosce przed II wojną światową. nazwisko Jurkiewicz... > > >
Ищу родственников из деревни Засетье. ФИ прадедушки Антон Журлевич-был ранен во время Первой Мировой войны, умер в 1947. Его жена-Мальвина Журлевич (Фортоцкая)... > > >
Ищу родственников из деревни Засетье. ФИ прадедушки Антон Журлевич-был ранен во время Первой Мировой войны, умер в 1947. Его жена-Мальвина Журлевич (Фортоцкая)... > > >
Helena Janicka parawdopodobnie ur.
1.03.1830 wieś Krzywin wyszła z mąż za Andrzeja Hołubowicz... > > >